Type Title Author Comments Zuletzt aktualisiert
Forenthema Vito + Giorgia 2020-02-14 Figures for small space Webmaster 0 vor 4 Monate
Forenthema TangoX WS 2012-10-29 Schritt des Abends Webmaster 0 vor 4 Monate
Forenthema Youtube Channels Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito Milonga 2011-12-21 (mit Kristin) Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito Vals I Kurs 2011-05-29 - Basse Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2012-07-20 - Media Luna Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2012-08-03 - Medialuna mit Volcada(s) Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2012-08-17 - Volcada mit Gancho & Drehungen mit Volcada Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2012-05-16 - Basse (Milongero Stil) Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2013-01-15 - Doppel-Gancho aus der Schrittverdoppelung Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2013-03-05 - Drehung um rechtes Bein als Zentrum Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2013-03-12 - Gelaufene Linksdrehung aus aussenseitlichen Ocho Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2013-02-19 - Trapezschritt mit Sacada Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2012-12-30 - Ocho Cortado mit Wickel-Gancho Ausgang Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2012-12-04 - Sandwich mit Alteration Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito Tanzkreis 6.12.2012: Sandwich – Barrida – Kombination Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2012-12-11 - Voleo-Sacada Kombination Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2012-11-27 Milonga Wiegen Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2013-04-10 - Enganches mit Volcada Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2013-04-02 - Milonguero Ocho und Milonguero Kreuzschritt (Falco) Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2013-03-19 - Schlangenschritte mit Sacada Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2013-05-07 - Barrida aus Molinete Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Maldito 2013-08-20 Maldito Aussenseitliche Ochos Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema Fabian Lugo 2014-02-09: Colgada Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche
Forenthema 31.11.14 Kurs N2-3 'Sacada en parada y boleo bajo' Webmaster 0 vor 4 Monate 1 Woche